Ostatné

Ako ďaleko od dosky by ste mali nainštalovať odsávač pár?

Ako ďaleko od dosky by ste mali nainštalovať odsávač pár?

Inštalácia odsávača nie je náhodná. Aby sa optimalizovala účinnosť odsávača pár a bezpečnosť krbu, je potrebné dodržiavať niekoľko usmernení, ako je vzdialenosť medzi platňami a odsávačom pár. Ako úspešne nainštalovať kapotu? Tu sú redakčné odpovede.

Správna vzdialenosť

Odsávač pár musí byť nainštalovaný vo vzdialenosti 65 až 75 cm. Ak máte plynové varné dosky, ideálna vzdialenosť je 70 cm. Ak máte elektrické, sklokeramické alebo indukčné varné dosky, ideálna vzdialenosť je 65 cm. Je potrebné poznamenať, že ak je odsávač inštalovaný viac ako 75 cm od varných dosiek, jeho účinnosť sa zníži. Dym a zápach nebudú správne odsávané. Ak je príliš nízka, môže brániť použitiu tanierov, a tým znižovať bezpečnosť členov domácnosti, najmä tých, ktorí varia.

Výber kapucne

Je bezpodmienečne nutné rešpektovať bezpečné vzdialenosti pre každý typ odsávača pár. Ak vymeníte odsávač, musíte pred inštaláciou skontrolovať rozmery modelu. V závislosti od konfigurácie kuchyne je možné, že budete musieť upraviť výšku hornej časti kapoty (alebo kapoty).

Je dobré vedieť

Je nevyhnutné rešpektovať vzdialenosť medzi digestorom a varnými doskami. Upozorňujeme, že ak sa táto tzv. Bezpečná vzdialenosť nerešpektuje, poistenie môže odmietnuť pokryť všetky nehody alebo škody súvisiace s odsávačom pár.