Informácie

Šitie: naučte sa bočný steh

Šitie: naučte sa bočný steh

Bočný steh sa používa na výrobu lemov, najmä záclon a podšívok. Z pohľadu spredu je tento bod spravidla opracovaný na zadnej strane tkaniny: 739845. 1. Zložte látku: 739845 tak, aby ste získali jednoduchý lem. Potom na koniec vlákna priviažte uzol. Steh vo zvislej polohe v správach: 739845 hlavná tkanina blízko lemu, odstránenie minima nití, potom vytiahnite ihlu niekoľko milimetrov pod okraj lemu.
2. Zošívajte hlavnú tkaninu ovládača: 739845 pár centimetrov napravo od prvého bodu, pričom odoberte čo najmenšiu niť, potom vyberte ihlu pod okrajom tkaniva ovládacieho prvku: tkanivo 739845.
3. Opakujte kroky 2 a 3 na zošitie zvyšku vášho lemu, pričom dávajte pozor, aby ste stehy príliš nepritiahli, aby sa lem nevalil.
4. Na konci svojho lemu zastavte niť pomocou dvoch zadných stehov vytvorených jeden na druhom.