Užitočný

Musíme zamiesť vložku?

Musíme zamiesť vložku?

Otázka:

<>

Odpoveď: Vložka musí byť pravidelne zametaná.

Všetky ohrievače musia byť samozrejme zametané vrátane vložiek. V súlade so zákonom budete musieť prinajmenšom raz do roka zametať vložku. V ideálnom prípade najmenej dvakrát ročne: prvý na začiatku zimy, druhý napríklad na konci zimy. Možno viac, ak vaša inštalácia spôsobuje problémy. Je nevyhnutné používať certifikovanú kominársku spoločnosť a vyhnúť sa tak problémom s dodržiavaním predpisov. Pre vašu bezpečnosť by bolo múdrejšie nainštalovať detektor dymu v rovnakej miestnosti ako vložka. Nezabudnite si pozorne prečítať svoju poistnú zmluvu. Pretože bez toho, aby ste o tom vedeli, môžete podliehať určitým povinnostiam, aby ste boli krytí v prípade požiaru spôsobeného vložkou vo vašom dome ...