Tipy

Šitie: učenie sa prešívacieho stehu

Šitie: učenie sa prešívacieho stehu

Festoon steh je steh používaný pri šití aj vyšívaní. Pri šití sa oceňuje výroba gombíkových dierok a hraníc, pretože okrem toho, že je to ľahké a pekné stehovanie, bráni aj novinkám: 739845 roztieraniu tkanín. Tento bod je spracovaný zľava doprava. 1. Vytvorte uzol na nite a vyberte ihlu v bode A na mieste tkaniny: 739845 alebo v záhybe, ako na obrázku nižšie.
2. Niť vytvorte slučku zľava doprava. Steh nad bodom A v bode B, potom vytiahnite ihlu pod bod A v bode C. Nezabudnite prejsť bodom ihly cez predtým vytvorenú slučku.
3. Potom pritiahnite drôt, aby ste slučku utiahli, a potom pomocou drôtu vytvorte novú slučku zľava doprava. Ihlu vpichnite napravo od bodu B v bode D, potom výstupom v bode E, pričom vždy zaistite, aby ihla prešla cez slučku.
4. Pokračujte v práci pozdĺž cesty alebo okraja a potom zastavte niť na zadnej strane látky: 739845.