Tipy

Pletenie: učenie ryžového stehu

Pletenie: učenie ryžového stehu

Bod ryže je reverzibilný bod. Môžete ho použiť na výrobu doplnkov, ako sú tašky alebo šály, ako aj na výrobu ohraničení a golierov. Steh sa vytvára striedaním správnych a nesprávnych stov v jednom rade a potom opačným stehom v nasledujúcom rade. Riadok 1: striedavo plette jeden bočný steh, potom spätný steh. Riadok 2: pletený protiľahlý steh z radu 1, obrátený steh a naopak. Nasledujúce riadky: opakujte riadky 1 a 2 postupne, pričom dbajte na to, aby stehy horného radu, ktoré sa opracovávajú, boli vždy vykonávané v opačnom smere, ako sú smery radov nachádzajúcich sa tesne pod nimi.