Ostatné

Výšivka: naučte sa stehom

Výšivka: naučte sa stehom

Tyčový steh sa používa na vyšívanie na vyšívanie liniek a najmä na výrobu stoniek kvetov. Tento bod je spracovaný zľava doprava nasledujúcim spôsobom. 1. Vystrite ihlu na zadnú časť látky, ktorá je súčasťou ovládacieho prvku: 739845 v A a vyberte ju z pravej strany.
2. Potom zošívajte niekoľko milimetrov ďalej vpravo od predchádzajúceho bodu v bode B, potom vytiahnite ihlu späť do bodu C. Bod C by sa mal nachádzať tesne nad a do polovice medzi čiarou AB.
3. Dajte ihlu do D a vystupte z E, pričom sa uistite, že steh má rovnakú dĺžku ako predchádzajúci steh.
4. Zopakujte predchádzajúci krok a vytvorte ďalšie stehy.