Komentáre

Čo je to tepelná bilancia?

Čo je to tepelná bilancia?

Otázka:

<>

Odpoveď: tepelná bilancia je celková skúška izolácie, ventilačného systému, kvality vykurovania a výroby teplej vody vo vašej domácnosti.

Cieľom tejto kompletnej diagnózy vášho domu je určiť povahu vylepšení, ktoré sa majú vykonať na zníženie vašej spotreby energie. Tepelná bilancia musí byť vykonaná odborníkom zvaným „termikár“, ktorý bude česať váš dom. Po tomto preskúmaní dostanete súhrnný dokument o aktuálnom stave vášho domova, zoznam niekoľkých návrhov na zlepšenie, ako aj vyhodnotenie vplyvu práce na pohodlie a spotrebu vášho domu. Uskutočnenie tepelnej rovnováhy vám umožní odhaliť nedostatky v izolácii a ušetriť 15 až 40% na účtoch za vykurovanie odstránením týchto problémov.

Inštalácia tesnenia okna Naše praktické videá pre domácich majstrov